کتابخانه HTML

کتابخانه html

به نام خداوند بخشنده مهربان با مقاله HTML چیست؟ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این مقاله سعی داریم شما را با زبان HTML تگ‌ها و همینطور کاربرد آن در طراحی‌وب آشنا کنیم. HTML در سال 1993 منتشر و کوتاه شده عبارت Hyper Text Markup Language که به معنی زبان نشانه‌گذاری ابرمتن است. زبان نشانه‌گذاری […]